Teine mäng – 28.09-5.10.2003

Antroposoofiline Finantside Alkeemia seminar


Seminar algas vastamisega kahele küsimusele:

I Miks olen huvitatud teemast?

II Mida ma tunnen finantside alkeemia olevat? Mida ootan?

Minu jaoks tähendas finantside alkeemia metodosoofia jõudu.


Esimene kodune ülesanne (õhtuks) oli vastamine reale küsimustele:

1) Millal kohtusin rahaga esimest korda? Meenutada situatsioon oma elust. Millised olid tunded esimest korda rahaga kokku puutudes?

2) Meenutada esimesi oste. Mis tunne tekib, kui raha muutub asjadeks?

3) Taskuraha aeg. Kuidas see ilmnes? Kuidas vanemad andsid? Millised olid tingimused? Uuendada tunne – see on minu raha, võin osta mida tahan.

4) Meenutada I palk, kui raha eest on tehtud tööd. Mida tähendab teenitud raha?

5) Mis toimus rahaga pereelus? Mida tähendab ühine raha?

6) Elementaarsed juhtumid seoses rahaga – varastati, toodi tagasi, kaotati. Milline meeleolu tekkis seoses nende fenomenidega? Raha on seotud verega – ühed inimesed lähevad näost valgeks, teised punaseks. Kuidas on raha seotud verega (veri tõmbub sisse või valgub välja)?

7) Meenutage olukorda, kus raha jäi üle peale igapäevaste ostude. Seosed – raha oli piisavalt.

8) Raha oli vaja kõrvale panna. Mis vahe on raha korjamisel ja hoidmisel. Õppida tegema vahet raha ja raha vahel.

9) Meenutada olukorda, kui andsin raha võlgu – keegi laenas.

10) Pidin võtma võlgu. Kuidas mulle anti või ei antud raha, mis tundeid see tekitas?

11) Äritegevusega seotud. Raha palgana ja äriidee. Kuidas on idee seotud rahaga?

12) Kuidas tegin annetuse? Millises meeleolus?

13) Kui mulle anti raha – mis meeleolus annetati (sõltub, millised olid suhted selle inimesega)?


Ükskõik, mis rahaga ka toimub, see on seotud hingega. Iga rahaga seotud juhtum äratas kunagi hinges toimivad protsessid. Välismaailm mõjutas raha kaudu sisemaailma. Vähemalt siiani oli see arvatavasti nii – mõju läks otse tahtesse. See on raha maagiline mõju.


Alkeemik õpib panema barjääri välismaailma otsese mõju ette. Barjääri saab teha tänu reflektsioonile – vaatlusele. Vaatleme siin seminaril neid protsesse. Reflektsioon on esimene selgeltnägemise samm. Mängu I osa lõpuks peaks osalejale avanema pilt, mida ta pole varem märganud, teadvustanud.


II osa. Oma hinges arendame protsesse, mida välismaailm käivitas meis varem. Tuleb teha vaimne pingutus. Inimene teeb nende protsessidega tööd, mis seotud rahaga. Ei suru rahale oma tahet peale, vaid õpitakse tegema sellega viljakat (loovat) koostööd. Motivaatoreiks pole isekus, egoism, ahnus – muidu on tegemist musta maagiaga. Armulaud sotsiaalsel alal – siis on tegemist sotsiaalne alkeemiaga.


Eespool mainitud 13 küsimustega hakati tegelema grupitöös. Tekkis kolm gruppi. Küsimused jaotati gruppide vahel. Ettekannete ajal üldistungil selguvad mitmed asjad. Näiteks: röövimine ja välja petmine on kaks mustmaagilist raha võtmise võimalust. I: Hüpnoos – teadvuse maha surumine relva ähvardusel. II: Miski, mis vastastikmõju tulemusel siseneb märkamatult ohvri mõtlemisse, mistõttu raha antakse ära vabatahtlikult, kuna usutakse, et nii ongi parem toimida. Teadvusse sekkumine on sügavam. Esimesel juhul saab inimene ise aru ja loobub asjaolude sunnil, viimasel korral tunneb aga end ise lollina – tegemist on pettusega.


Töö paarides (meetodina kasutatakse joonistamist):

1) ost ja müük. Kauplemisel sünnib hind – kogemine. Kaup kui sild ostja ja müüa vahel.

Kõigepealt väljendub ostja – talle meeldib kaup, kuid ei meeldi üle maksta. Tal on küsimus, palju kaup maksab. Müüa – selline kaup, hind lõpuks (miimika kasutamine, kuna häälega väljendada ei tohi). Ostja – „röövite mind!“, minu lõplik hind on selline. Lõpuks rahulolu väljendamine. Tegemist on alkeemilise protsessiga – kuidas hinges sünnib hind.


Reflektsioonis selgus, et hinna sündimist mõjutasid ühelt poolt võimalused, teoselt poolt ostja rahulolu. Tasakaal nende vahel oli hea hinna kriteeriumiks. Võis tekkida erinevaid tundeid (kellelegi paistis, et ostja pole huvitatud kaubast, vaid hinna alla kauplemisest; või – kas ostja sai ikka aru, mille ta ostis; või – kas võib usaldada ostjat, et seda talle edasi anda; jne). Eesmärk – ostja saab aru, mille sai ning tekib mõlemapoolne rahulolu. Sünnib uus kvaliteet – rõõm.


Küsimus müüjale. Kui on leitud ühine hind, kas rõõm on sellest, et kaup on müüdud või sellest, et ta on müüdud kasumiga? Kas raha on tähtsam, kui see kaup, mida olete ära andnud?

Selgituseks. Üks ostab kaupa, teine raha. Inimesed arvavad, et see on müüjale kasulik. Ostja pakub raha, müüja kaupa – kuna teist asja vajavad nad rohkem. Alkeemilises mõttes saab rääkida keskteest, kui tehing on mõlemale kasulik. Substantsi kasv toimub punktis, kus tehing on mõlemale kasulik. Mõlemad saaksid rohkem, kui oleksid huvitatud keskpunktist. Juhul, kui ostja on teadlik, et ta ostab madalama hinna eest, tunneb ta süüd (tehing pole aus). Müüjale koguneb hinge negatiivne substants, kui ta kauba eest liialt palju raha võtab. Üleliigne raha läheb kaduma sama kergesti kui ta tuli. Ideaaliks on vennalikkus. Püüdlusel leida õige hind kaubale, on moraalne tähendus.


Dialoogi maalimise kaudu oli võimalik kogeda vahetus-raha substantsi – raha, mis peab olema pidevalt voolus. Järgmiseks teise energeetikaga raha liik – laenuraha. Kaks rolli: inimene, kellel on ülejäänud kapital ning kes tahab seda investeerida; II, vastuvõtja, kel on hea idee.


Siia sai kirja umbes viiendik kogu konspekteeritud materjalist.

Pole praegu piisavalt aega, et kirjutada siia

Kirjeldatud sai I harjutus – „Sularaha olemuse tunnetamine“.

Huvitavad olid ka:

Krediidi olemuse tunnetamine ja krediidi muundumine kingitud rahaks;

Kingitud raha olemuse tunnetamine ja selle muundumine sularahaks;

Alkeemilise panga asutamine;

Perekonna eelarve alkeemiline koostamine;

Metodosoofilise firma Finantside Alkeemia tseremoonia.

Endrik Tagantjärgi trükitud 15.12.2009.