Registeerimine osalemiseks  hariduse mõttekojas, 22. augustil 2009. a. 

Käesolev vorm töötab Outlook Expressiga varustatud arvutites. Kui tekib  tõrkeid, siis saatke siinjuhatatud  sisuga e-kiri aadressil Jyri.Ginter@gmail.com

Nimi:

email:

Seotus haridusvaldkonnaga (õpilane (sh täiskasvanud õppija), lapsevanem, õpetaja/õppejõud, ametnik, poliitik vms) Kes ma olen?

Milliseid probleeme  soovite käsitleda? Probleemid:

Mida soovite saavutada? Eesmärgid: