TALGUGRUPP

Valdo Ruttas, 03.06.2009

Kirjutistes, kus on juttu mõttetalgute algaegadest, pole kusagil ära toodud seda päris suurt ja mitmekülgset meeskonda, tänu kellele 1980.a. füüsikaõpetajate hulgas sündinud katsetustest kasvasid järgnenud aastakümnel Eesti mõttetalgud. Nappides tekstides, mis seda aega meenutavad, on kirjas vaid kolm-neli nime, kes vahetult asjakohaste tekstide vormistamisel osalesid. Ülejäänud on kantud anonüümsesse lisandusse Grupp “Talgu” või kuuluvad määramata rühma “ja teised”.
Mõttetalgute metoodika põhipunktide sõnastamine on kahtlemata oluline verstapost mõttetalgute ajaloos. Siiski arvan, et täna, kui mõttetalgud taas tõusnud (tõusmas) ühiskonna huvikeskmesse, oleks parem hilja kui mitte kunagi tarvis kirja panna nende nimed, kelle koostöös Eesti mõttetalgud möödunud sajandi kaheksakümnendatel arenesid ja kujunesid sellisteks nagu me neid nüüd teame.
Alljärgnev nimekiri ei ole mingi tähtsuse pingerida. Ka mitte kronoloogiline “lavale ilmumise” järjekord, kui mitte arvestada kolme esimest tegelast, kellega esimesed kontaktid G.P.Śtśedrovitskiga lõime ja mõttetalgute eelastme- organisatsioonilis-tegevuslike mängude- tuleristsed saime.
Tänase foorumi kontekstis on alltoodud nimekiri just see seltskond, kelle kohta käib sõna talgujad.
Küllap vajab see nimekiri täiendamist seetõttu, et olen kellegi unustanud kirja panna. Ja kindlasti on see nimekiri avatud:

1. Jüri Plink
2. Toomas Hansson
3. Mati Pärn
4. Arnold Vaiksaaar + 30.11.2009
5. Jüri Ginter
6. Jaan Pruulmann
7. Ene-Silvia Sarv
8. Ivar Dembovski
9. Ülar Loolaid
10. Mati Tamm
11. Raivo Kiis
12. Meelis Paavel
13. Koit Timpmann
14. Agu Vissel
15. Ruuta Ruttas
16. Henn Voolaid
17. Lilian Tambek
18. Vello Kornel + 27.09.1994
19. Marina Randjärv
20. Virve Kuuse
21. Lea Sudakova
22. Ott Saame
23. Arno Kaseniit
24. Pärt Ruttas
25. Enn Pärtel
26. Aime Käämbre
27. Helju Kalder
28. Kristi Tamm
29. Katrin Kelder
30. Jüri Järviste
31. Evi Müller
32. Ants Liivakant + 2006
33. Rainer Jaansoo +
34. Toivo Kaskpeit
35. Ennik Sulane
36. Tõnu Ivask
37. Reet Lepa
38. Jaanika Kaljuvee
39. Kaja Kalmre
40. Tõnu Sepp
41. Mare Gräzin
42. Lea Pruks
43. Mati Meeliste
44. Anneli Parisalu-Dembovski

Kirjutise originaal ja arendus vt, foorumis